Transformatie Koninklijk Paleis op de Dam

Dit is een voorstel voor de radicale transformatie van het Koninklijk Paleis Amsterdam in het kader van een studieproject aan de TU Eindhoven (in de tijd dat computeranimaties nog "science fiction" waren, 1998). De intrigerende en uitdagende opgave was om "iets" met het gebouw te doen.... Maar wat? Het gebouw dwingt immers respect af, dus wat valt eraan te verbeteren? Het vergt enig lef om er überhaupt mee aan de slag te gaan. Een bescheiden ingreep zou een zwaktebod zijn, dus ik heb uiteindelijk voor een benadering gekozen waarin het gebouw flink aangepakt wordt, maar tegelijkertijd is de nieuwe interpretatie van dit gebouw een lofzang op het origineel.

Het her-ontwerp neemt essentiële kenmerken van het gebouw, articuleert die, en plaatst ze in een ander verband. Het Nieuwe Paleis is dus bedacht als een museum van en ode aan het Oude Paleis: een extract dat tot de verbeelding spreekt omdat ontbrekende delen door de eigen verbeelding moeten/mogen worden ingevuld. 'Zwevende' capsules ("blobs") bevatten authentieke details en fragmenten van het Oude Paleis, gefixeerd op hun oorspronkelijke coördinaten in een frame dat de klassieke proporties, de symmetrie en het ritme van het originele bouwwerk toont. Dit alles staat op een marmeren basement, de voormalige vloer van de danszaal, met twee patio's. Een nieuw toegevoegde zigzag route verbindt de capsules met elkaar. Tot slot is het Nieuwe Paleis aangesloten op een ondergronds metrostation.