Presentaties

  • Een onderzoek naar circulariteit t.b.v. aanscherping curriculum. Avans, 2020
  • Do-it-Yourself. Guest lecture TU Eindhoven, 2016
  • Smart Small Things. Science Hack Day, Brainport Eindhoven @ The Hub Center for Expats, 2015
  • Gezondheid en welzijn in werkplaatsen en fabrieken. MVO Nederland, 2015
  • 3D Printing: development history and perspective. Directie Royal Haskoning DHV, 2015
  • Future proof. La Città Mobilé, Dutch Design Week, 2011
  • Industrieel bouwen in 2015. Duurzaamheidspaviljoen Building Holland, 2010
  • Postmodernisme in historisch perspectief. Studium Generale, TU Delft, 2005
  • The meaning of life. Studium Generale, TU Eindhoven, 1994

"Indrukwekkend. Dit is de meest heldere uitleg die ik ooit heb gehoord over dit complexe onderwerp."

Bijwoner Studium Generale lezing