Vergroening industriegebied/bedrijventerrein De Hurk

Industriegebied/bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven is heel erg grijs. Het is een omgeving voor trucks en machines, maar niet voor de 15.000 mensen die dagelijks werken op dit terrein, of andere vormen van leven.

De bodem is op het hele terrein dichtgelegd met beton en asfalt, terwijl dat niet nodig is. Sommige delen kunnen eenvoudig omgezet worden in groen (gras of anders). Voor parkeerplaatsen, opslagterreinen en wegen met gemiddelde verkeersbelasting - 90% van het onbebouwde oppervlak van De Hurk - kunnen open kunststof roosters worden gebruikt (even duur als conventionele bestrating, all-in). En zelfs voor zwaar belaste wegen - 10% van het onbebouwde oppervlak - zijn groene oplossingen voorhanden: hiervoor kan eventueel open betonbestrating gebruikt worden (dit is wel 50% duurder dan asfalt).

Groene, open bestrating heeft ontelbare omgevingsvoordelen: het produceert zuurstof en haalt CO2 uit de lucht; het haalt fijnstof uit de lucht; het dempt geluid; het maakt riolering overbodig en vangt regenwater op; het terrein warmt in de zomer aanzienlijk minder op; er komen vlinders en vogels op af; de bodem wordt door natuurlijk leven verrijkt; en last but not least: het draagt aanzienlijk bij aan een mensvriendelijk terrein.

Ontwerp voor prijsvraag "Verbeter de architectuur van bestaande bedrijventerreinen" van het Ministerie van Economische Zaken. I.s.m. collega-architect Menno Kooistra.