Park-a-Lot RGB

Het huidige Wilhelminaplein in Eindhoven heeft een probleem met de verkeersafwikkeling en een gefragmenteerde inrichting van de openbare ruimte. Deze ontwerpstudie viert de weidse ruimte op het plein, en de leegte van een plein. De bestrating (stroken beton, afwisselend ruw en gepolijst om parkeervakken aan te duiden) loopt van stoeprand tot stoeprand en ook het traject dat het plein voor auto's ontsluit (een 8-vormige lus, slechts gemarkeerd met een ingelegde, gekleurd glazen belijning) geeft uiting aan het streven naar continu´teit. Ook het patroon van lantaarns (rood, geel of blauw; waar zij samen komen geven zij wit licht), auto's en bomen is losjes en landschappelijk van aard. Ze zijn niet in zones geplaatst, maar volgen een (bijna) toevallig patroon op het plein dat graag leeg wil zijn. Alleen een terras, een vijver en een buseiland hebben een eiland gekregen, voor de rest geldt de wet van de continuïteit.

I.s.m. collega-architect ir. Rick Eijsbouts, Studio-PLS.