2nd opinion omtrent uitbreiding Milieuboulevard Groningen

2nd opinion voor bedrijventerrein Milieuboulevard in de stad Groningen. Moet het ecologische bedrijventerrein uitgebreid worden op naastliggend terrein? Wij denken van niet. Het bestaande terrein kan ook verdicht worden. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: het bestaande terrein wordt veel stedelijker en interessanter, en het beoogde gebied voor de uitbreiding blijft groen en landschappelijk.

Als dragend structureel element hebben we het Winschoterdiep-kanaal opgewaardeerd tot een stedelijke boulevard met ruimtelijke kwaliteit en verblijfskwaliteit. De wegen langs dit Y-vormige kanaal verbinden het gebied nu al direct met de binnenstad, de Eemshaven en de snelweg, en worden zo ook meer dan routes waar je zo snel mogelijk overheen wilt rijden.

De plek waar het kanaal zich splitst, wordt gemarkeerd met een klein-Manhattan van ecologisch gerelateerde kantoren, waardoor op het water een soort 'Times Square' ontstaat. Links en rechts van dit kanaal en deze boulevard bevinden zich respectievelijk een verdichte industrieel-stedelijke zone en een landschappelijke zone. De landschappelijke zone biedt achtereenvolgens een park op de voormalige vuilstort, een riviertje (Hunze) en slibheuvels tussen de boulevard en de snelwegring. De verdichte zone bestaat uit een fijnkorrelig en een grootschalig deel, met ieder een geheel eigen ruimtelijke opzet en typologie, en daartussen een NS-station.

I.s.m. stedenbouwkundige Marco Broekman (Kaap3)